Dil - Zede

Çeşm-i siyâhım! Siyah – kârım! Kârım çeşmindir, nazar eyle! Çeşm-i giryânım! Girye – bârım! Bârın çeşnimdir, bahâr eyle! Çeşm-i bî âbım! Âb-ı nârım! Nârım aşkındır, karâr eyle!

Etiketler:

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square