Ben Seni Gizli Sevmem!*

And olsun bundan böyle, hep Sana bakacağım! Aşkının ateşinde, geleni yakacağım! & Sesi sadâsı gürdür! Sükûtu arştan aşar! Ben Sen'i gizli sevmem! Sevdâ bu! Kaptan taşar! Cihân Sana pervâne, ben kimim, kaçacağım?! Ben Sen’i gizli sevmem! Âleme açacağım! & Fikrin düşceğizime, yağmur gibi yağınca, Her damlan rahmet olup, bir yâremi sağınca, Kalbim içli bir nefesle zikrine duruyor. Kuru dallarım yâdın ile hayat buluyor. “Bedbaht etme, sarmasın, zehirli bir sarmaşık! Koru beni, diyorum, koru beni, ey Âşık!” Sığınacak başka yer bilmiyorum, varsa de! Sen'in kapında kulum, gayrısında âzâde! & Âh canımda can bilip, ellerinden düştüğüm! Kaş çatıp, sitem edip, yalancıktan küstüğüm! Senden başka murâdı, saldım, yoluna gitti! Hasretlerin zevkiyle, vuslat arzûsu bitti. Sen dile ben güleyim, Sen dile ağlayayım! Dilersen uçayım hey! Dilemezsen yayayım! Ey Cân! Ömrümü kabûl eyle, uğruna adak! Onûrun en büyüğü, Yâr yollarında sadak! & Aşkın canı tatlıdır, ham naz, hem cilve ister. Ben Sen’i gizli sevmem! Âşk, hâlde hilye ister! Ey Zuhûrundan gâip! Nûr’unum! Saçacağım! Ben Sen’i gizli sevmem! Âleme açacağım! & And olsun bundan böyle, hep Sana bakacağım! Aşkının ateşinde, geçeni yakacağım! 22. 10. 2011 01:14 İstanbul *"Ben Seni Gizli Sevdim" türküsüne naziredir.

Etiketler:

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square