Bak Bana.....*

"Karnı aç göz" ü ile, "yeni" bekleyen "bakış"! "Eski" ye tez çıkardın, gözlerinde, "yeni" yi... Hayra alâmet değil, sendeki bu "toy akış"! Hele keşfet bakalım, "eskimeyen eski" yi... Çözdün de mi sırrını, önceki şiirlerin, Yenisi yazılmadan, dönmezsin hiç bu yana? Hele gözyaşlarıyla, şâd et de... "Eski" lerin, Belki o gün, "yeni" si, yazılır burdan sana... Vefân yoksa bekleme, bir tek “yeni” kelâmı... Bil -ki, kadrin bildikçe, eskiler, “yenin” olur- Cefâmı çekmeden hiç, hayâl etme safâmı... Gör –ki, gönlün gördükçe, “eskimez eskin” olur- Ancak o an “yeni” yi, kapında hazır bekle... En sıkışık ânında, yetişir Hızır, bekle... Bu şiir de gün gelir, eskimeye yüz tutar... Üşenme, işte o gün, sabrında sabır, bekle... El eskitmişken, hâlâ “yeninsem”, “seninim” ben! Kınasınlar, an odur... Dîvânen, “delinim” ben! Gör beni –ki, bir mezar içinde pür diriyim...- Sığ yanıma aldanma, dikkat et, “derinim” ben... Sonra durma, çöllerde, “vâhayım”, “serinim”...Gel! Kaybolmuş diyarlarda, bilindik “yerinim”...Gel! Ey “bakış” toklukla gel, o dem “vuslat” demidir... Bağrın yanarsa gel iç... Kanma, iç....“Mey’inim”...Gel! & *Gör beni.....

Etiketler:

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square