Yüzünü Gördüm Bugün

Gözlerinde hasretin hüznü asılı kalmış. Kederle geçen zaman çehrene hüsün salmış. Dudakların tatlı bir tebessümle rızâda. Gönlün içten içe hep, besbelli ki duâda. Gördüğümde yüzünü, bir daha gülümsedim. Sevinç kattın içime, hep, hep sevin istedim. İki cihânda huzur diledim senin için. Diledim mutluluk dol, ağlama için için… Enginde yavaş yavaş solar günün minesi. Yâ Râb, dedim, genişlet, engin olsun sînesi. Onu arasına al, sevdiğin kullarının. Sürûrla dolsun lûtfet, her günü yıllarının. Sebât ile sevecek olanı sevdir ona, Mutlulukla yürüsün, ecel isimli sona. Şimdi âmin diyelim, belki kabul olunur. Nice meçhûlün yolu, duâ ile bulunur. Saçını sakalını, haramdan korusun Hak! Muhâfaza buyursun, kem gözler olsun ırak! Ömr-ü billah başın dik, alnın da açık kalsın. Ey gezmediğim diyar! Her dem azîz olasın! Âmin.

Etiketler:

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square