Taş

Köleyim! Kusûrumu, Pâdişâha yamayan, Benden beş bin kat köle, kendine prangadır! Halkım! Hâlime bakıp, Fermân'ı karalayan, Cinâyette pek mâhir, şifâda ham yongadır!

Etiketler:

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square