Nâçâr Olup Sızlanma!

Nâçâr olup sızlanma! Çâre yoğuracaksın! Sancısını çekecek, bizzat doğuracaksın! Sende pişecek hamlık, sende coşacak ümit… Sen boş değilsin oğul! Sen çırasın, sen kibrit! Nâçâr olup sızlanma! Aczini havâle et! O isterse istersin, ötesi yok, bu âyet!* Sende bitecek küfür, sende doğacak îmân… Oyalanma, sebep ol, seninle gelsin emân! Nâçâr olup sızlanma! Sen adamsın, sen ersin! Gariplerin sevince kavuşacağı yersin! Sende doğacak güneş, sende ağaracak tan… Bîçâre düşme oğul! Muhtaç sana bu vatan! Nâçâr olup sızlanma! Bunun için gelmedin! Ananın ak sütünü, bunun için emmedin! Sende gürleyecek hak, sende susacak bâtıl… Sakın ha kalmayasın, tembel, güçsüz ve âtıl! Nâçâr olup sızlanma! Unutma, yüce Rabbin! Sen Allah’ın kulusun! Olmayacaksın bedbin! Sende gülecek hüzün, sende onacak yâre… Yâr’i kudretli olan, hiç kalır mı bîçâre!? .................... *Tekvir Sûresi, 29. âyette Rabbimiz Allah azze ve celle buyurur: Allah'ın murâd etmesi müstesnâ, siz hiçbirşeyi murâd edemezsiniz.

Etiketler:

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square