Mevlâ'dır Hep*

Gönül Mecnûn gibi dil beste ol Leylâ'ya da şükret. Çün seni kendine Leylâ ile çeken Mevlâ'dır hep. Sahrâlara düşüren 'Aşk' olduktan sonra gamlanma! Çölün de aşkın da Rabbi, bilmez misin Mevlâ'dır hep. Sanma ki gayrıdır Leylâ, ayrıdır Yâr ' i mutlaktan! Aç perdeyi, bak ardına gör ki Leylâ, Mevlâ'dır hep. Mevlâ'dır hep, Mevlâ'dır hep, derd-ü derman Mevlâ'dır hep! Dön sîneni, bak aynaya, gör ki Mecnûn, Mevlâ'dır hep. *Haşmet'in gazelindeki, "Gönül Mecnûn gibi dil-beste olma zülf-i Leylâ’ya / Seni sahra-neverd-i ışk eden zîrâ Hudâ’dır hep" beytine naziredir.

Etiketler:

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square