Kork ( ma ) Gönül!

Yâreni tabîbe açmaktan korkma hasta gönül. Çün yarıp deşmesi bile tebessümün içindir. Korkacaksan bed niyetli câhile açmaktan kork Ki tebessümü bile yâreyi deşmek içindir.

Etiketler:

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square