Aşk Diyor ki...

Ben diyorum ki: Vuslatı beklerim, Yâr, Gaffâr... Âşk diyor ki: El-intizâr eşeddü min-en-nâr...

Etiketler:

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square