Ukalâ

Sen ey kendi kendini bilmekten âciz iken, 
Kendinden başkasını bilmek dâvâsı güden...! 
Hem kelsin, hem senden çok saça ilaç yazan yok, 
Hem cacığa kulp taktın, hem tasında ayran yok!

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square