Taş

Köleyim! Kusûrumu, Pâdişâha yamayan, 
Benden beş bin kat köle, kendine prangadır! 
Halkım! Hâlime bakıp, Fermân'ı karalayan, 
Cinâyette pek mâhir, şifâda ham yongadır!

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square