Kork ( ma ) Gönül!

Yâreni tabîbe açmaktan korkma hasta gönül. 
Çün yarıp deşmesi bile tebessümün içindir. 
Korkacaksan bed niyetli câhile açmaktan kork  
Ki tebessümü bile yâreyi deşmek içindir. 

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square