Duâ

Tüm seslerin ötesinde, sesin sesime işlemiş…

&

Âh’ ımı meddeyledim, ey meded umduğum Ahmed!
Ey Meded Kâr'ım, al beni, artık benden âzâd et!
Konuşurken ben değilim; nicedir bende değilim.
Meded hâh olmuş bu meddâha lûtfunla kıl meded!

Âh’ ımı meddeyledim, ey saded umduğum Ahmed!
Ey Meded Kâr'ım, al beni, artık benden âzâd et!
Bendin kalbime dolanmış; lâkin yok, benden değilim.
Meded hâh olmuş bu meddâha lûtfunla kıl meded!

&

...Tüm gözlerin ötesinde, bakışın bakışlarıma.

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square