Dil - Zede

Çeşm-i siyâhım! Siyah – kârım! 
Kârım çeşmindir, nazar eyle!

Çeşm-i giryânım! Girye – bârım!
Bârın çeşnimdir, bahâr eyle! 

Çeşm-i bî âbım! Âb-ı nârım! 
Nârım aşkındır, karâr eyle! 

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square