Acı Lâvaş

Yüküm, bir yığın hikâye, şiir ve masaldır, tamam. 
Farz edelim ben, saçmalar söyleyen bir delişmenim... 
Ya sözümden anlamayan, o haşmetli akıllılar! ? 
Bir gün gelseler, hayrına, akılların yiyeceğim... 
Onlar rahat edecek, ben, hamdülillah diyeceğim...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square