Aşk Diyor ki...

Ben diyorum ki: Vuslatı beklerim, Yâr, Gaffâr... 
Âşk diyor ki: El-intizâr eşeddü min-en-nâr...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square