Abes Şiir

Hâcet var mı Sen’den Sen’i istemeye güzel yârim? Tâ ezelden bir nefesle rûhum içre dolmuş isen. Hem pek abestir, bendeyken geri istemek, bilirim, Hem ne olur, tekrar tekrar yine Sen’i lûtfeylesen... Arzûyu rızâya tebdîl, isyânı sükût eylesen! Gönül yurdumu aşkına gidilen bir yol eylesen! Hasreti vuslata tebdîl, ateşi pür nûr eylesen! Bakışımı cemâline, sonsuza dek hapseylesen!

Etiketler:

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square