Yüz Dedi ki

Ben yüzüm, bir taneyim, işte süsüm: 
Gözde bulut, dudaklarda tebessüm... 
Çokluğuma hâcet duyanlar bilsin! 
Yüz bir tane, süs pir tane olmalı... 

Ben yüzüm, bir taneyim, işte sözüm: 
Yıkanınca akan, süs değil gözüm! 
Her yer için, bir yüz takanlar bilsin! 
Yüz bir tane, süs pir tane olmalı...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square