Ne Desem Lâf Değil - 4

Sözün boynunu vurmaya kalksa bir serhat, 
Kan olur akar şu canım, akar ya, heyhat...! 

&

Sahi yalan neydi ve ne, nerede asıl? 
Gassalın elinde belki, hani, son gusül... 

&

Sen, ki dilesen bir anda, duvar tül olur! 
Dilesen dikenli dallar, tümden gül olur! 

&

Nedir ki makam dediğin, birden zül olur 
Ferman düzen padişahlar, közde kül olur! 

&

Lâf gemi, sözler küreği, çek babam, asıl! 
Bakalım, bitmek bilir mi, bu sözlü fasıl! 

&

Edepsiz kalır karşında, en bildik edep! 
Şükrandan yoksulum, işte, pür tane sebep! 
 

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square