Cancağızım

Rûhun rûhuma dosttur, dost denilen ne hastır, 
Dostun hası Allah’tır, Rahman’dan tesellâsın.

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square