Ahenk


Sûdun kaplasa gönlümü bî- sûd, 
Fâniye takılıp kalsam, çi-sûd. 
Ruh-sûdeyim oYârin yollarına, 
Gayrısından bana yoktur bir sûd.

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square