Âşık-ı Şeydâ

29.12.2015

Makâmım segâh benim, neyime sefâh benim, 
Dem vuslata dönmeden, âh-ü zâr-ü vâh benim. 

Çileler güldür bana, metihler zûldür bana, 
Bülbülü nâlân eden, perîşan gül-şâh benim. 

Ferman etmiş padişah, gel demiş fermân-berim, 
Kavuşmak için Yâre, yolcuyum, fersah benim. 

Hayret vâdîlerinde, inleyen mecnûnum âh, 
Leylâ gözün kırpmadan, neyime ferah benim. 

Pervâneyim ezelden, gönlüm pür-hazan olmuş, 
Kanmayın cesedime, yüreğim şâh şâh benim. 

Yok ki Lokman’da çâre, tesellîm dergâh benim, 
Sevgilim, kara sevdâm, tabîbim Allah benim.

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square