• Neslihan Nur TÜRK

Kork ( ma ) Gönül!


Yâreni tabîbe açmaktan korkma hasta gönül. Çün yarıp deşmesi bile tebessümün içindir. Korkacaksan bed niyetli câhile açmaktan kork Ki tebessümü bile yâreyi deşmek içindir.

#şiirler

0 görüntüleme